Het hoge gras, maaien of niet maaien?

15-06-2023

Dijken met metershoog gras, brandnetels … “waarom maaien ze de dijken niet wat vaker?” – deze vraag lezen we de laatste tijd vaker op de Facebookpagina van het Noord-Hollandpad. We spraken erover met Marko Cortel van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), eigenaar en beheerder van dijken in Noord-Holland, op zoek naar antwoorden. 

 

Waterveiligheid

“De functie van dijken is waterveiligheid en gras maakt daar een onderdeel van uit. Gras beschermt een dijk tegen hevige regen alsook tegen uitdroging,” vertelt Marko. “Daarom worden de dijken van HHNK slechts twee keer per jaar gemaaid: van 1 juni tot 15 juli en van 1 september tot 15 oktober. Voor de eerste maaiperiode houden we rekening met het broedseizoen dat op 1 juni eindigt. Dat willen we niet verstoren. En op 15 oktober begint het stormseizoen, dan mag er niet gewerkt worden op de dijken. De tijd om te maaien is daarom kort en het HHNK maait in deze twee periodes 1500 km dijken. Omdat we niet overal tegelijk kunnen werken, maaien we in tijdslots van zes weken.”

 

Een aantal dijken valt niet onder beheer van het HHNK, deze worden verpacht. Bijvoorbeeld aan schapenboeren. Deze boeren mogen hun eigen maaibeleid bepalen. Het gras (en begrazen daarvan) is in dat geval onderdeel van de bedrijfsvoering van deze pachters en boeren.

 

Natuurbeleving

De uitleg van Marko verklaart waarom mensen in bepaalde periodes van het jaar, zoals nu – eind mei begin juni – door hoog gras moeten struinen. “Het HHNK maait geen wandelpaden, maar maait voor een gezonde dijk,” aldus Marko. “Het struinen door hoog gras is dan onderdeel van de natuurbeleving op die dijk.”

xx

Hoog gras wat nu? 

Op veel delen van het Noord-Hollandpad kun je kiezen om niet over de dijk maar om over een weg of voetpad naast de dijk te lopen. Minder natuurbeleving en uitzicht, maar wel comfortabeler. Op de plekken waar dit niet mogelijk is, zoals bijvoorbeeld op etappe 7 van De Haukes naar Kolhorn, moet je het hoge gras wel trotseren. Houd er vooraf rekening mee en draag een lange- of een afritsbroek. Of neem de maaiperiodes in acht en plan je wandeltocht vlak erna. Dan kan je vrijuit wandelen en genieten van een pas gemaaide dijk.